Hakkımızda

İstanbul İş Sağlığı Merkezi

İsem Yetki Belgesi

İSEM SAĞLIK olarak çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip A.B.C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla işyerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlamasını, risk değerlendirilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız.

İşin veya iş yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağından yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümler yaparak alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanları ve işverenleri bilgilendirmekteyiz.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi

İSEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm Yasal Yükümlülüklerin, Teknik Uzman, mühendis ve Sağlık ekipleri tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz.

İşyerinde yapılacak periyodik ve teknik kontrollerin yapılmasını (basınçlı kaplar, kaldırma araçları, elektrik topraklama tesisatının kontrolü, risk değerlendirme sonuçlarına göre ani ve yakın tehlikelerin veya kaza potansiyelini tanımlayarak bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli tatbikatlar yapmaktayız. Yangın ve patlamaların önlenmesi bu ve önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yaparak, tatbikatlı yangın eğitimleri ile olabilecek bir yangında acil müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi yapmaktayız. Çalışanların periyodik sağlık taramalarını özel donanımlı mobil araçlarımızla işletmenin uygun gördüğü zaman ve yerde yaparak işyerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faliyetyetlerde bulunmaktayız.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek uygun nitelikli kişisel koruyucuların seçmelerini sağlamak için çalışanlara bilgi verilmekteyiz. Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi için sağlık bakanlığı sertifikalı ilk yardım eğitimleri düzenlemekteyiz. Umumi hıfzıssıhha kanunu gereği yapılması gereken portör muayenelerini sağlık bakanlığı tarafından verilen radyoloji ve mikrobiyoloji ruhsatları ve atom enerjisi kurumu tarafından verilen radyoloji lisans belgesi doğrultusunda işletmenizin uygun gördüğü yer ve zamanda yapmaktayız. İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak olan tüm hizmetler, işgücü ve günü kaybolmasına neden olmadan, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve işyeri ortamında verilmektedir. Şirketlerimiz bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personeli ile hatasız, profesyonel çalışmayı, zamanında hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

İsem Teşekkür Belgesi

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı İSEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, iş güvenliği hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz. İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve İşyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu kapsamdaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirirler. İSEM iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde gerçekleştirilen iş güvenliğine yönelik programlar dahilinde iş kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konularında etkin rol almaktadırlar.

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılacak işe giriş muayenelerinde, değerlendirmeye alınması önemli olan birçok testi işe başlamadan hastanelerimizde yaptırabilirsiniz. Özellikle akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı, idrar tetkiki, kan gurubu, portör tetkikleri, işin niteliğine göre karaciğer fonksiyon testleri, hepatit testleri, toksikolojik testler ve göz muayenesi gibi sizin belirlediğiniz bir çalışma paketi çok uygun şartlarda çalışanlarınıza sunulabilmektedir. İşçilerden istenen bu tür testler diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamakta ya da sadece bir kısmı tarafından yapılmaktadır. Kurumunuzla yapacağımız anlaşma ile, gönderdiğiniz her işçiye ne yapılacağı tarafımızdan biliniyor olacak, böylece kısa sürede ve uygun fiyatlarla bir paket uygulamaktayız.

İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz. Eğitim sırasında çeşitli sunumlar ile işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçilerinize gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz:

  1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve oryantasyon Eğitimleri (zorunlu)
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi (zorunlu)
  3. Çalışanlara, temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi (zorunlu)
  4. İş ekipmanlarının kullanımına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
  5. Kimyasal eğitimleri
  6. Acil durum ekiplerine yönelik ve olası acil durumlara yönelik eğitimler
  7. Zorunlu yangın eğitimleri ve yangın tatbikatları