isem osgb

OSGB Hizmetleri

  • İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İşyeri Hekimliği
  • Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
isem osgb

Sağlık Hizmetleri

  • İş Yeri Hekimliği
  • Sağlık Risklerinin Belirlenmesi
  • Periyodik Sağlık Taramaları
isem osgb

Eğitim Hizmetleri

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  • Yangınla Mücadele Eğitimi
  • İlk Yardım Eğitimi

RİSK DEĞİL, ÖNLEM ALIN!

Yasal Statü:

İsem Yetki Belgesi

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir. 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı bu yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta en az 1, az tehlikeli sınıfta en az 50 ve üzeri kişi çalıştırıyorsa işçi çalıştırılan işyerlerini,

b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta en az 1, az tehlikeli sınıfta en az 50 ve üzeri kişi çalıştırıyorsa işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar.

İşverenler, az tehlikeli sınıfta devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.

İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler. İşverenler, sağlık ve güvenlik hizmetlerini farklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nden alamazlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması, işverenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilen Yetki Belgemizi resimde görebilirsiniz.

Başak AŞ
Kumsay
A101
Moya
international güvenlik
Komşu fırın